27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

bkz. İletişim