Arter’in “Dinleyen Gözler İçin” Sergisi Bağlamında Çevrimiçi Yorumlama Etkinliği: “Buluntu Görme, Buluntu Dinleme” 11 Mart’ta

Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinlikleri, Hasan Cem Çal ve Furkan Keçeli’nin “buluntu malzeme” kavramını sinema ve müzikle bağlantılı olarak yorumlayacakları “Buluntu Görme, Buluntu Dinleme” başlıklı söyleşiyle devam ediyor. 11 Mart Perşembe günü saat 19:00’da gerçekleşecek konuşma, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıtı bir araya getiren Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi bağlamında düzenleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’in, Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim, Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür ve Altan Gürmanbaşlıklı güncel sergileri devam ediyor. Arter, Öğrenme Programı kapsamında sunduğu çevrimiçi etkinliklerle de güncel sergilerinden yola çıkan konuşma, sohbet, okuma ve tartışmalara yer veriyor, süreç odaklı atölyelerle çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açıyor.

11 Mart 2021 Perşembe günü 19:00’da Dinleyen Gözler İçin sergisi bağlamında gerçekleşecek “Buluntu Görme, Buluntu Dinleme” başlıklı çevrimiçi konuşmada, Furkan Keçeli ile Hasan Cem Çal “buluntu malzeme” kavramını sinema ve müzikle bağlantılı olarak yorumlayacaklar. Konuşmacılar, sergiye eşlik etmek üzere Arter Yayınları’ndan çıkacak kitapta yer alacak “Dünyanın Sesi: Buluntu Ses” başlıklı metnin izleğini işitsel ve görsel olanın karşılıklı ilişkisi özelinde takip edecekler. Sinema ve müziğin kendi öznellikleri dahilinde, buluntu kavramıyla bağlantılılıkları üzerinden inceleneceği konuşma, buluntu film ve buluntu ses kavramlarını da sorgulamaya açacak.

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisinde, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıta yer veriliyor. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor. Cage’in “mutlak bir sessizliğin imkânsızlığına” odaklanan önermesinin izinden giden Dinleyen Gözler İçin, duyu sistemimize içkin yaratıcı ve imgesel güçleri keşfetmemize engel olan sis perdesini aralayarak bizi dinleme ve görme biçimlerimizi farklılaştırmaya teşvik ediyor. Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, ses içeren az sayıda eserin tamamen sessiz yapıtlarla aynı mekânda buluşturulması yoluyla gerçeklik ve hayal gücü arasında salınan düşünsel bir sarkaç yaratmayı amaçlıyor. Sergiyle bağlantılı olarak ayrıca sergi ziyaretini etkileşimli bir deneyime dönüştürmeye davet eden La Cage Musicale [Müzik Kafesi] başlıklı bir çalma listesi sunuluyor. İzleyiciler listeyi farklı yollarla deneyimleyebilmenin yanı sıra kişiselleştirilmiş müzik eşleştirmeleri yaparak bir sergi yayını ve bir yıllık Arter Beraber üyeliği armağanıyla buluşabilecekleri çekilişlere katılabiliyor.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Buluntu Görme, Buluntu Dinleme” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

HASAN CEM ÇAL HAKKINDA

Hasan Cem Çal (d. 1994, İstanbul), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Programı’nı bitirdi. Yüksek lisansını yine aynı üniversitede, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı’nda, The Ethics of Power: A Comparative Analysis of Nietzsche’s Will to Power and Spinoza’s Conatus [Güç Etiği: Nietzsche’nin Güç İstenci ve Spinoza’nın Conatus’unun Karşılaştırmalı Bir Analizi] başlıklı teziyle tamamladı. Sinema, medya, müzik, fotoğraf ve felsefe üzerine denemeleri ve makaleleri Manifold, Birikim,Ayrıntı Dergi, Üretimhane ve Teori ve Eylem gibi çeşitli matbu ve çevrimiçi yayınlarda yayımlandı. Araştırma alanları film felsefesi, deneysel film, medya teorisi, etik ve fenomenolojidir.

FURKAN KEÇELİ HAKKINDA

Furkan Keçeli (d. 1995, İstanbul), İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde Enis Gümüş ve Tolga Tüzün ile kompozisyon, Yiğit Özatalay ile kontrpuan, Oğuz Usman ile form ve biçim analizi üzerine çalıştı. Bitirme projesini Enis Gümüş’ün danışmanlığında tamamladı. Gent Kraliyet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup Filip Rathê ile kompozisyon çalışmalarını sürdürmektedir. Müzik yazmanın yanı sıra müzik üzerine de yazmaya başlayan Furkan Keçeli, Manifoldaracılığıyla ilk yazılarını Hasan Cem Çal ile birlikte yayımlamıştır.

Bilgi için: arter.org.tr

Adres: Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul

Tel: 0212 708 58 00

bkz. İletişim