Kasım 1, 2017

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurum İçi İletişim’in amacı, çalışanların, kurumun iş hedeflerini içselleştirerek bu hedeflere ulaşılmasına aktif katkıda bulunmalarını sağlamaktır. İç İletişim; başta vizyon, misyon ve değerler olmak üzere, üretim, […]
Kasım 1, 2017

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama İletişimi, kurumun hangi ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bunların rakiplerden farklarının neler olduğunu hedef kitleye anlatarak; firma, ürün ve hizmetleri hakkında tanınırlık ve beğenirlik yaratılmasına […]
Kasım 1, 2017

MEDYA İLİŞKİLERİ

Kurumu iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak […]
Kasım 1, 2017

YÖNETİCİLİK İLETİŞİMİ

Yöneticilik İletişimi; kurumun lideri konumundaki yöneticilerin kişisel ve kurumsal performansının hedef kitleyle paylaşılmasına yönelik iletişim stratejilerinin planlanması ve uygulanmasıdır. Yönetici itibarının kurum itibarına olumlu katkı sağlaması […]