Kasım 1, 2017

KONU YÖNETİMİ VE KRİZ İLETİŞİMİ

Kurumun itibarının, finansal varlıklarının, hedef kitlesi ve sosyal paydaşları ile ilişkilerinin zarar görebileceği durumlar kriz durumlarıdır ve mutlaka yönetilmesi gerekir. Krizlerin bir kısmı öngörülemez olmakla birlikte, […]
Kasım 1, 2017

ETKİNLİK YÖNETİMİ

Etkinlik Yönetimi hizmeti, kurumun mesajlarının, hedef kitle ve ilgili sosyal paydaşlara iletilmesini sağlayacak etkinlik projelerinin geliştirilmesini, müşteri ve/veya organizasyon firması ile birlikte yönetilmesini kapsar. Etkinlik Yönetimi […]
Kasım 1, 2017

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumların genellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda (çevre, sağlık, eğitim, spor vb.) gerçekleştirdikleri projelerle karşımıza çıkar ve markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan […]
Kasım 1, 2017

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurum İçi İletişim’in amacı, çalışanların, kurumun iş hedeflerini içselleştirerek bu hedeflere ulaşılmasına aktif katkıda bulunmalarını sağlamaktır. İç İletişim; başta vizyon, misyon ve değerler olmak üzere, üretim, […]
bkz. İletişim