Emre Hüner’in Arter’deki Kişisel Sergisine Odaklanan Çevrimiçi Söyleşi 22 Haziran’da

Emre Hüner’in Arter’de devam eden [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisi bağlamında 22 Haziran Salı günü saat 19:00’da bir çevrimiçi söyleşi düzenlenecek. Emre Hüner, İz Öztat ve Aslı Seven’in gerçekleştirecekleri “[ELEKTROİZOLASYON]: Bir Kayıt Mekanizması” başlıklı söyleşi, serginin araştırma ve üretim süreçlerine odaklanacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunuyor. Süreç odaklı atölyelerin ve çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açan rehberli turların yanı sıra Arter’in güncel sergilerinden yola çıkan çevrimiçi yorumlama etkinlikleri de devam ediyor.

22 Haziran 2021 Salı günü saat 19:00’da gerçekleşecek “[ELEKTROİZOLASYON]: Bir Kayıt Mekanizması” başlıklıçevrimiçi etkinlikte Emre Hüner, İz Öztat ve Aslı Seven, Hüner’in Arter’de devam eden [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisinin araştırma ve üretim süreçlerine odaklanacaklar. Senaryo yazım süreci, kayıt tutma ve listeleme yöntemleri, doku ve malzeme deneyleri ve eklemlenmeler gibi konular çerçevesinde gerçekleşecek sohbette, Emre Hüner’in Arter’deki sergisi sanatçının pratiğinin bütünü bağlamında değerlendirilerek görsel bir arşiv ve terminolojisine dair ucu açık okumalar eşliğinde ele alınacak.

[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı sergi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor. Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor. Sergide yer alan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film ve metinler, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtıyorlar. Kaydetme, belgeleme, alıntılama, kalıp alma ve kopyalama gibi estetik jestler aracılığıyla serginin ve filmin mekânları, nesnelerin yüzeyleri ve dilsel alan arasında tekrarlanarak çoğaltılan formlar, nesnenin yapıt, prototip, araç, iz ve eyleyen olma potansiyelleri arasında hareket ettiği bir dünya kurgusu öneriyor.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “[ELEKTROİZOLASYON]: Bir Kayıt Mekanizması” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye etkinlik sayfasından, Arter’in güncel programına ise www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.

EMRE HÜNER HAKKINDA

Çizim, video, heykel ve yerleştirme mecralarında çalışan Emre Hüner’in sanat pratiği, mimari yapıların yeniden tahayyülü ile organik ve yapay formların maddeselliğine ilişkin sorgulamalar aracılığıyla ütopya, arkeoloji, ilerleme ve gelecek fikirlerini irdeleyen kurgulanmış anlatılara ve eklektik asamblajlara odaklanır.

Sanatçının yakın dönemde gerçekleşen kişisel sergileri arasında Neochronophobiq (Protocinema, New York ve STUK, Leuven, 2017), Hypabyssal (Marso Gallery, Mexico City, 2016), Floating Cabin Rider Capsule Reactor Cycle (CCA Kitakyushu, 2015), Aeolian (RODEO, İstanbul, 2013) yer alır. Hüner’in yapıtları ayrıca CMD P for 2079 (Allard Pierson Müzesi, Amsterdam, 2020), Further Thoughts on Earthy Materials (Kunsthaus Hamburg, 2018), Planet 9 (Kunsthalle Darmstadt, 2017), 14. İstanbul Bienali (2015) ve Manifesta 9’un (2012) aralarında yer aldığı birçok grup sergide gösterilmiştir.

Eğitimini Milano Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nde tamamlayan Hüner’in katıldığı misafir sanatçı programları: Artpace San Antonio (Texas, 2019), AGA LAB (Amsterdam, 2019), Frans Masereel Centrum (Kasterlee, 2017), ISCP (New York, 2014), Princeton Üniversitesi (2010), Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Amsterdam, 2010), Apexart (New York, 2009) ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi (İstanbul, 2009). Sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Amsterdam’da sürdürüyor.

İZ ÖZTAT HAKKINDA

İz Öztat’ın pratiği, araştırdığı konuların belirlediği farklı mecralara yayılmaktadır. Bireysel ve kolektif süreçleri kapsayan; bastırılmış geçmişin bugüne musallat oluşu, yitirilenin izini sürme ve resmi anlatıların kurmacanın olanaklarıyla müzakeresine odaklanan sanat pratiğine devam etmektedir. Çağdaş sanat üzerine yazdıkları ve kurmaca metinleri farklı mecralarda yayımlandı. Amman, Berlin, Londra, Madrid, Meksiko, Oslo, Paris ve Yerevan’da misafir sanatçı programlarına katıldı. 2009–2011 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ve 2016–2017 akademik yılında Oberlin College Görsel Sanatlar Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Sanatsal araştırmaları destekleyen ve çağdaş sanat alanında kendiliğinden örgütlenen oluşumlara katkıda bulundu. 2018–2021 yılları arasında Arter’in Öğrenme Programı’nı oluşturan ekiple birlikte çalıştı.

ASLI SEVEN HAKKINDA

Aslı Seven, İstanbul ve Paris’te yaşayan bağımsız bir araştırmacı, küratör ve yazardır. Araştırmalarında ve projelerinde altyapısal şiddet biçimlerinin yapılı çevre aracılığıyla şekil kazanma süreçlerine odaklanır; şifa, bakım verme ve topluluk inşasına dönük kurucu yöntemler olarak saha çalışması, eleştirel kurmaca ve kolektif üretim yöntemlerini benimser.

Fransa’da ENSA Bourges ve EESI Poitiers-Angouleme’de sanatsal araştırma doktorasını (2019) ve Université Paris 1 Panthéon La Sorbonne’dan Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ilişkiler Araştırma Yüksek Lisans (2006) eğitimini tamamlamıştır. 2014’ten bu yana İstanbul’da Arter, Protocinema, Pi Artworks, Galerist ve Bilsart ile, Fransa’da ise CNAC Magasin (Grenoble), Galerie La Box (Bourges) ve thankyouforcoming (Nice) ile küratoryal işbirlikleri olmuştur. 2016’da SAHA Derneği’nin desteğiyle Manila, Filipinler’de düzenlenen ICI Curatorial Intensive’e katılan Aslı Seven, AICA Türkiye, C-E-A (Fransız küratörler birliği) ve ICI (Independent Curators International) üyesidir. Seven, 2020’de CNAP (Centre National des Arts Plastiques) bursu ile Paris’te Cité Internationale des Arts’ta misafir küratör programına katılmıştır.

Bilgi için:          arter.org.tr

Adres:               Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul

Tel:                   0212 708 58 00

bkz. İletişim