ETKİNLİK YÖNETİMİ

Etkinlik Yönetimi hizmeti, kurumun mesajlarının, hedef kitle ve ilgili sosyal paydaşlara iletilmesini sağlayacak etkinlik projelerinin geliştirilmesini, müşteri ve/veya organizasyon firması ile birlikte yönetilmesini kapsar.

Etkinlik Yönetimi hizmeti, etkinliğin iletişim stratejisi ve buna bağlı olarak konseptin oluşturulmasını; etkinliğin kurumun iletişim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini içerir.

Etkinliğin gerçekleşme sürecinde, başta organizasyon şirketi olmak üzere ilgili tüm taraflar arasındaki ilişkiler yönetilir, koordinasyon sağlanır.

bkz. İletişim