Kasım 1, 2017

KONU YÖNETİMİ VE KRİZ İLETİŞİMİ

Kurumun itibarının, finansal varlıklarının, hedef kitlesi ve sosyal paydaşları ile ilişkilerinin zarar görebileceği durumlar kriz durumlarıdır ve mutlaka yönetilmesi gerekir. Krizlerin bir kısmı öngörülemez olmakla birlikte, […]
Kasım 1, 2017

ETKİNLİK YÖNETİMİ

Etkinlik Yönetimi hizmeti, kurumun mesajlarının, hedef kitle ve ilgili sosyal paydaşlara iletilmesini sağlayacak etkinlik projelerinin geliştirilmesini, müşteri ve/veya organizasyon firması ile birlikte yönetilmesini kapsar. Etkinlik Yönetimi […]
Kasım 1, 2017

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumların genellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda (çevre, sağlık, eğitim, spor vb.) gerçekleştirdikleri projelerle karşımıza çıkar ve markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan […]
Kasım 1, 2017

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurum İçi İletişim’in amacı, çalışanların, kurumun iş hedeflerini içselleştirerek bu hedeflere ulaşılmasına aktif katkıda bulunmalarını sağlamaktır. İç İletişim; başta vizyon, misyon ve değerler olmak üzere, üretim, […]
Kasım 1, 2017

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama İletişimi, kurumun hangi ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bunların rakiplerden farklarının neler olduğunu hedef kitleye anlatarak; firma, ürün ve hizmetleri hakkında tanınırlık ve beğenirlik yaratılmasına […]
Kasım 1, 2017

MEDYA İLİŞKİLERİ

Kurumu iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak […]
Kasım 1, 2017

YÖNETİCİLİK İLETİŞİMİ

Yöneticilik İletişimi; kurumun lideri konumundaki yöneticilerin kişisel ve kurumsal performansının hedef kitleyle paylaşılmasına yönelik iletişim stratejilerinin planlanması ve uygulanmasıdır. Yönetici itibarının kurum itibarına olumlu katkı sağlaması […]
Kasım 1, 2017

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Kurumsal İtibar Yönetimi’nin amacı, kurumun iş ve sosyal paydaşları (ilişki içinde olduğu müşteri, çalışan, yatırımcı, satış ve hizmet teşkilatı, işbirlikleri, iş ortakları, medya, Sivil Toplum Kuruluşları) […]
Kasım 1, 2017

MARKA YÖNETİMİ

Mevcut bir markanın pazardaki gücünü korumak ve geliştirmek; yeni bir ürün, hizmet  veya şirketi marka konumuna getirmek üzere gerçekleştirilen çalışmalardır. Marka Yönetimi, ürünün rakiplerinden farklılaştırılması ve […]
 
bkz. İletişim