KONU YÖNETİMİ VE KRİZ İLETİŞİMİ

Kurumun itibarının, finansal varlıklarının, hedef kitlesi ve sosyal paydaşları ile ilişkilerinin zarar görebileceği durumlar kriz durumlarıdır ve mutlaka yönetilmesi gerekir. Krizlerin bir kısmı öngörülemez olmakla birlikte, bir kısmı da kurumun krize açık konuları iyi yönetememesi sonucu ortaya çıkar. Konu Yönetimi, iletişim planlaması sürecinde bu konuların önceden tespit edilip yönetilmesine ve olası krizlerin önüne geçilmesine katkı sağlar.

Kriz iletişimi ise, olası bir kriz durumunda kriz yönetimi çerçevesinde alınan önlemlerin ve gerçekleştirilen çalışmaların iletişiminin yapılabilmesi için gerekli stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlar.

Bu hizmet, kurumlara kriz öncesi hazırlık ve kriz yönetimi konusunda eğitim, planlama ve uygulama hizmetleri vermeyi, kriz iletişimi sürecinde karar alma mekanizmalarını harekete geçirmeyi, bilgi akışının sürekliliğini ve üst yönetimin süreçlere katılımının sağlanmasını kapsar.

bkz. İletişim