KURUM İÇİ İLETİŞİM

Kurum İçi İletişim’in amacı, çalışanların, kurumun iş hedeflerini içselleştirerek bu hedeflere ulaşılmasına aktif katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

İç İletişim; başta vizyon, misyon ve değerler olmak üzere, üretim, yönetim ve değişim süreçlerinin gerektirdiği bilgilerin iç müşterilerle (çalışanlarla) planlı ve kontrollü bir şekilde paylaşılması; ayrıca kurum kültürünün oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen iletişim faaliyetlerinin bütünüdür. Bu hizmetin nihai hedeflerinden biri de çalışanların performans, sadakat ve motivasyonlarının ‘olmazsa olmaz’ haline gelmesini sağlamak ve kurum içinde etkililik, entelektüel katma değer üretimi, katılım ve kararlılığı artırmaktır.

bkz. İletişim