KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumların genellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda (çevre, sağlık, eğitim, spor vb.) gerçekleştirdikleri projelerle karşımıza çıkar ve markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan etki eder. KSS projelerinin hedefi, hem şirkete, hem topluma kazandırmaktır. Bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi demek, tüm paydaşlarına -çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulunduğu çevre, yatırımcılar vb.- ve çevreye karşı tamamen sorumlu olması ve tüm kararlarında bu unsurları göz önünde bulundurması anlamına gelmektedir.

Bu hizmet, kuruluşun “Kurumsal Vatandaşlık” kriterlerini yerine getirdiği algısının pekiştirilmesini, kuruluşun kurumsal itibarının artırılmasına ve rekabette farklılaşmasına katkı sağlamak amacıyla etkili projeler geliştirilmesini ve bunların iletişiminin yönetilmesini kapsar.

bkz. İletişim