MEDYA İLİŞKİLERİ

Kurumu iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak üzere; medya stratejisinin belirlenmesi, planlamanın oluşturulması ve uygulama çalışmalarını içerir. Medya ilişkileri hizmeti şu aşamalardan oluşmaktadır:

– İletişim stratejisi ile paralel olarak, medya ilişkileri stratejisinin belirlenmesi,

– Belirlenen strateji doğrultusunda medya planının oluşturulması (kurumun ajandasına bağlı olarak),

Medya planlaması çerçevesinde medya ile kurum arasındaki tüm ilişkilerin koordinasyonu.

bkz. İletişim