Mersin Büyükşehir Belediyesi – “Yerel Eşitlik Eylem Planı” ve “Metro Temel Atma Töreni”

bkz. İletişim