Okuyay Buluşmaları’ndan Çıkan Ortak Fikir: Basılı Ve Dijital Mecralarda Kitaplara Daha Fazla Yer Verilmeli

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), belirlediği konulara göre uzmanları davet edip fikir alışverişinde bulunduğu ve ülkemizde okuma kültürünü değerlendirdiği OKUYAY Buluşmaları’na devam ediyor. OKUYAY Buluşmaları’nın, 10., 11. ve 12.si hem basılı hem de dijital mecralarda yetişkin ve çocuk kitaplarının tanıtımı ana başlığıyla geçtiğimiz aylarda online olarak gerçekleştirildi. Basılı ve dijital mecralarda kitapların tanıtımı üzerine çalışan isimlerin katıldığı toplantılardan çıkan ortak fikir, her iki alanda da kitaplara daha fazla yer verilmesi gerektiği oldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hibesiyle hayata geçirdiği OKUYAY Platformu, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor. OKUYAY Platformu’nun etkinlikleri ve çalışmaları online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen OKUYAY Buluşmaları’nda gazete, dergi gibi basılı mecralar başta olmak üzere internet basını, sosyal medya gibi dijital dünyanın farklı alanlarında okuma kültürüne ne kadar yer verildiği, bu mecralarda kitaplara ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaya daha fazla yer açmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

“Gazete ve Dergilerde Kitap Tanıtmak” başlığıyla 18 Ağustos 2020’de online olarak gerçekleştirilen OKUYAY Buluşmaları 10’da farklı gazete ve dergilerde, dijital platformlarda uzun zamandır kitap tanıtımı yapan, okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmak için çalışan isimler bir araya geldi. Toplantıda, Okuma Kültürü Araştırması 2019’da da öne çıkan “tavsiye etme”nin önemi bir kez daha vurgulandı. Günümüzde giderek sayısı ve sayfası azalan süreli yayınların, okumanın ve kitapların görünür kılınmasındaki katkısının öneminden söz edildi.

OKUYAY Buluşmaları’nın 11.si,  “Dijital Dünyada Kitap Tanıtmak” başlığıyla 15 Eylül 2020’de online olarak gerçekleştirildi. Dijital platformda kitapların ve yazarların nasıl tanıtıldığı, tanıtımların okur yetiştirmedeki etkisi ve dijital platformların basılı mecraların yerini alıp almadığı üzerine konuşulan toplantıda; basılı gazete ve derginin işlevini bir ölçüde yitirdiğine, bunların yerini uygulamalardan indirilen dergilerin, dijital okumaların almaya başladığına dikkat çekildi. Dijital platformlarda kitap incelemeleri ve tanıtımlarının yanı sıra yazar portreleri, yazar röportajları, fuar izlenimlerinin de yer aldığı; bu platformların kitap tanıtımlarıyla yeni okurlar kazandırdığına dair olumlu geri bildirimler alındığı konuşuldu. Dijital platformlarda yazar olan kişilerin, özellikle okuma kültürü üzerine çalışanlarla yakın temasta, iletişimde ve destek içinde olmalarının, okuma kültürü açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

OKUYAY Buluşmaları 12 ise “Çocuk Kitapları Tanıtmak” başlığıyla 6 Ekim 2020’de online olarak gerçekleştirildi. Çocuk kitaplarına süreli yayınlarda ve gazetelerde ne kadar, nasıl yer verildiğine değinilen toplantıda, çocuk kitaplarının tanıtımında da dijital mecraların, özellikle sosyal medyanın çok aktif şekilde kullanıldığı vurgulandı. Sosyal medyada kitap tavsiyeleri yapan hesapların, kitap seçimine vakit ayıramayan ebeveynlere kolaylık sağladığı konuşulurken, sosyal medyada çocuk kitaplarına yer verilmesinin aileler için olumlu etkilerinden bahsedildi.

Kitapların görünürlüğünün arttırılmasının, basılı ve dijital mecralarda okumayı özendirecek haber ve paylaşımlara daha çok yer verilmesinin gerekliliğinin konuşulduğu toplantılarda özellikle çocuklar için nitelikli kitapların tavsiye edilebileceği, çocukların okuyabileceği mecraların oluşturulmasının önemi de vurgulandı. Toplantılardan çıkan ortak sonuçlardan bir diğeri ise, süreli yayınlarda ve gazetelerde çocuk kitaplarının tanıtımına az yer verildiği oldu. Türkiye genelinde yaygınlaşan okuma kulüplerinin, okuma kültürünü ve kitap sevgisini geliştirmede önemli olduğu; bunlara dair haber ve bilgiye basında daha çok yer verilmesi gerektiği de toplantıların önemli sonuçları arasında yer aldı.

OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında alınan hibeyle kuruldu. OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlediği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araştırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

Bilgi için:  okuyayplatformu.com facebook.com/okuyayplatformu instagram.com/okuyayplatformu twitter.com/okuyayplatformu

bkz. İletişim