Kasım 1, 2017

MEDYA İLİŞKİLERİ

Kurumu iletişim hedeflerine ulaştırmak üzere oluşturulan stratejik iletişim yaklaşımı doğrultusunda, mesajların, kurum sözcüleri tarafından hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili biçimde iletilmesini sağlamak […]
Kasım 1, 2017

YÖNETİCİLİK İLETİŞİMİ

Yöneticilik İletişimi; kurumun lideri konumundaki yöneticilerin kişisel ve kurumsal performansının hedef kitleyle paylaşılmasına yönelik iletişim stratejilerinin planlanması ve uygulanmasıdır. Yönetici itibarının kurum itibarına olumlu katkı sağlaması […]
Kasım 1, 2017

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Kurumsal İtibar Yönetimi’nin amacı, kurumun iş ve sosyal paydaşları (ilişki içinde olduğu müşteri, çalışan, yatırımcı, satış ve hizmet teşkilatı, işbirlikleri, iş ortakları, medya, Sivil Toplum Kuruluşları) […]
Kasım 1, 2017

MARKA YÖNETİMİ

Mevcut bir markanın pazardaki gücünü korumak ve geliştirmek; yeni bir ürün, hizmet  veya şirketi marka konumuna getirmek üzere gerçekleştirilen çalışmalardır. Marka Yönetimi, ürünün rakiplerinden farklılaştırılması ve […]
bkz. İletişim