PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama İletişimi, kurumun hangi ürün ve hizmetleri ürettiğini ve bunların rakiplerden farklarının neler olduğunu hedef kitleye anlatarak; firma, ürün ve hizmetleri hakkında tanınırlık ve beğenirlik yaratılmasına ilişkin planlama ve uygulama çalışmalarını kapsar.

Bu hizmet çerçevesinde, kurumun sunduğu mal ve hizmetleri tercih edilir hale getirerek, pozitif algının satın alma davranışına dönüşmesini sağlamak amacıyla bütün iletişim faaliyetleri ‘entegre’ biçimde ele alınır.

bkz. İletişim