Prof. Dr. Ali Tekin’in Kısır Döngü Ve Üretken Döngüye Geçiş Adlı Kitapları İnkılâp Kitabevi’nden Çıktı!

Uluslararası ilişkiler, küresel ekonomi ve politika alanında uzman öğretim üyesi, eski milletvekili Prof. Dr. Ali Tekin’in, Kısır Döngü ve Üretken Döngüye Geçiş adlı kitapları İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Kısır Döngü, Türkiye’nin 200 yıllık geri kalmışlık kısır döngüsünden kurtulamamasının, Doğu-Batı ekseninde sıkışmış hissetmesinin sebeplerini ele alıyor. Üretken Döngüye Geçiş ise küresel alanda Türkiye için üretken ve erdemli bir döngüye geçişi mümkün kılabilecek kurumsal dönüşüm dinamiklerini irdeliyor.

KISIR DÖNGÜ

 • Türkiye 200 yıllık geri kalmışlık kısır döngüsünden neden kurtulamıyor?
 • Japonya Osmanlı’dan, G. Kore Türkiye’den neden daha başarılı oldu?
 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan kurumlar nelerdir?
 • Türkiye’de kurumlar neden dışlayıcıdır? Arka plandaki taşıyıcı sosyo-siyasi iktidar paktı nasıl daralır ve toplum yararını göz ardı eder?
 • Türkiye Doğu-Batı ekseninde neden sıkışmış hisseder?
 • Türkiye’de hedeflerle kapasite arasındaki uyumsuzluk popülizmi nasıl besler?
 • Türkiye, geri kalmışlık kısır döngüsünden çıkıp üretken bir döngüye girebilir mi?
 • Türkiye için üretken, kapsayıcı ekonomi politik ve diplomatik kurumlar dizgesi neleri içermelidir?
 • Türkiye, gerçekçi hedeflere yönelik yüksek bir ülke kapasitesini nasıl inşa edebilir?
 • Bunu başaracak bir alternatif sosyo-siyasi iktidar koalisyonu nasıl kurulabilir?

Prof. Dr. Ali Tekin, Kısır Döngü adı kitabında Türkiye’nin geri kalmışlığını karşılaştırmalı ekonomi politik dinamikler üzerinden ele alıyor.

ÜRETKEN DÖNGÜYE GEÇİŞ

 • ABD’nin hegemonik rolü bitti mi? Çin yeni küresel hegemon olabilir mi?  Çin’in kısıtları ve Batı’nın avantajları nelerdir?
 • Hızlı küreselleşme, Doğu Asya’da yüz milyonları yoksulluktan çıkarırken, neden başka bölgelerde belirsizlik ve popülizmi harekete geçirdi?
 • Post-popülist arayışlar nelerdir? Kapitalizmin sonu mu geldi?
 • 2010’larda Türkiye’de (otoriter) popülizm nasıl yükseldi? Siyasi güç yoğunlaşması, rant ekonomisi ve diplomatik yalnızlık sarmalı sürdürülebilir mi? Yoksa, ilk kritik kavşakta, bu kısır döngü kırılabilir mi?
 • 2020’lerin başında Türkiye’de yaratıcı bir kadro, kapsayıcı bir toplum sözleşmesi ve destekleyici bir alternatif sosyo-siyasi iktidar koalisyonu kurgulayabilir mi? Hangi toplumsal katmanlar, hangi dışlanmış kesimler hedeflenmelidir? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları neyi ima ediyor?
 • Türkiye’nin dönüşüm ajandası neleri içermelidir? Siyasi, ekonomik, toplumsal ve diplomatik hangi kurumsal reform adımları atılmalıdır?
 • Türkiye’nin geleceğinden neden ümitli olmalıyız? Geçmiş-bugün-gelecek dengesini nasıl yakalayabiliriz? Bilim/teknoloji çağında Türkiye’nin uygarlığa katkı yapma potansiyeli nedir?

Üretken Döngüye Geçiş’te Prof. Dr. Ali Tekin, 2020’lerin küresel ve yerel koşullarında, Türkiye için üretken ve erdemli bir döngüye geçişi mümkün kılabilecek kurumsal dönüşüm dinamiklerini irdeliyor.

Prof. Dr. Ali Tekin’in Kısır Döngü ve Üretken Döngüye Geçiş adlı kitapları, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda, inkilap.com, dr.com.tr ve kitapyurdu.com adreslerinde!

Bilgi için:               inkilap.com      instagram.com/inkilapkitabevi    facebook.com/inkilapcom   twitter.com/inkilapkitabevi

 

ALİ TEKİN HAKKINDA

Ceyhan, Adana doğumludur. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılı itibariyle Pittsburgh Üniversitesi’nde (ABD) Uluslararası Ekonomi Politik ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı. 2006’da doçent, 2013’te profesör oldu.

TBMM’de 21’inci Dönem Adana Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte Avrupa Birliği Anayasası metnini hazırlayan Avrupa Birliği’nin Geleceğine İlişkin Konvansiyon’da TBMM’yi temsil etti.

1998-1999 ve 2003-13 yıllarında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesiyken, bir dönem Avrupa Birliği’nden proje bazında kazanılan Jean Monnet Kürsü Başkanlığı’nı da yürüttü. 2013-14 akademik yılında ise Yaşar Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. ABD’de Harvard Üniversitesi ve Almanya’da Osnabrueck Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Akademik kariyeri süresince Küresel Ekonomi Politik, Türkiye’nin Ekonomi Politiği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler Teorisi gibi dersler verdi.

Çok sayıda akademik makale yanında, yayımlanan kitapları şunlardır: Kısır Döngü: Türkiye’nin Geri Kalmışlığının Ekonomi Politiği 1820-2020 (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 2020); (Aylin Güney ile derl.) Europeanization of Turkish Public Policies (Oxford, UK: Routledge, 2016) ve Europeanization of Turkey: Polity and Politics (Oxford, UK: Routledge, 2015); (Paul Williams ile) Geo-Politics of Euro-Asia Energy Nexus: The European Union, Russia and Turkey (Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2011); The Political Economy of Turkish Foreign Trade Policy: The Özal Decade (London: Frank Cass for ASAM, 2004)

 

bkz. İletişim