YÖNETİCİLİK İLETİŞİMİ

Yöneticilik İletişimi; kurumun lideri konumundaki yöneticilerin kişisel ve kurumsal performansının hedef kitleyle paylaşılmasına yönelik iletişim stratejilerinin planlanması ve uygulanmasıdır. Yönetici itibarının kurum itibarına olumlu katkı sağlaması bu uygulamaların asıl amacıdır.

bkz. İletişim