Arter’de Alper Maral ile Çevrimiçi Yorumlama Etkinliği: Bergama Stereotip Kapsamında “Deneysellikten Kurumsallaşmaya Türkiye’de Duysal Tasarım”

Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinlikleri, besteci ve müzikolog Prof. Dr. H. Alper Maral’ın 26 Kasım Perşembe günü saat 19:00’da gerçekleştireceği “Deneysellikten Kurumsallaşmaya Türkiye’de Duysal Tasarım” başlıklı konuşmayla devam ediyor. Cevdet Erek’in Arter’deki Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi bağlamında gerçekleştirilecek konuşmada Maral, Türkiye’de duysal tasarım alanının oluşum ve varoluş mücadelesinde “sanatçının duruşu”nu tanıklıklar ışığında tartışacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

Sonbaharı Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim ve Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür başlıklı beş yeni sergiyle karşılayan Arter’de Cevdet Erek: Bergama Stereotipve Altan Gürman sergileri de devam ediyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter, Öğrenme Programı kapsamında sunduğu çevrimiçi etkinliklerle sergi ve yapıtları katılımcıların yorumuna açıyor.

Arter’in ses odaklı sergilerini ele alan çevrimiçi yorumlama etkinlikleri de devam ediyor. Besteci ve müzikolog Prof. Dr. H. Alper Maral, Cevdet Erek’in Arter’de devam eden kişisel sergisi Bergama Stereotip kapsamında 26 Kasım 2020 Perşembe günü saat 19:00’da “Deneysellikten Kurumsallaşmaya Türkiye’de Duysal Tasarım” başlığıyla çevrimiçi bir yorumlama etkinliği gerçekleştirecek. Maral, görece yeni bir kavram olan “duysal tasarım”ın dolaşıma sokulmasının 1990’lı yılların sonunda gerçekleşen akademik çalışmalara ve kompozitör ve etnomüzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür’ün önemli girişimlerine dayandığını belirtiyor. Türkiye’de bu alanın artık farklı terimler etrafında ele alındığını ve hatırı sayılır bir faaliyet alanı kazandığını ifade eden Maral, son 20 yılda gerek güncel sanat kavrayış ve platformlarının gelişmesinin, gerek disiplinlerarası yaklaşımın sosyal bilimlerden sanata coşkun bir karşılık bulmasının, gerekse müzikte yaşanan paradigma değişimlerinin etkisiyle duysal tasarım kapsamına giren yeni türlerde kayda değer atılımların göze çarptığını belirtiyor.

Prof. Dr. H. Alper Maral gerçekleştireceği çevrimiçi konuşmada; yakın tarihteki gelişmeler, merkezî duraklar, motivasyon ya da himaye sağlayan kurumlar, öne çıkan isimler ve ikonik yapıtlar üzerinden, duysal tasarım alanında deneyimlenen sürece dair dinleyicilerin kendi fikirlerinin şekillenmesine kılavuzluk edebilecek bir giriş sunacak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Deneysellikten Kurumsallaşmaya Türkiye’de Duysal Tasarım” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

PROF. DR. HAKKI ALPER MARAL HAKKINDA

Besteci, müzikolog. Çoğunlukla dramatik kurgusu olan ve “kültür içinde müzik – müzik içinde kültür” ilişkisinden hareket eden elektroakustik ağırlıklı, oda müziği yapıtları, tiyatro ve film müzikleri ile tanınan H. Alper Maral, 20 yıl görev yaptığı YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nün ardından, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin kurucu öğretim üyelerinden biri olarak geçtiği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde; İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü ve Bahçeşehir Üniversitesi Caz Yüksek Lisans Programı bünyelerinde, müzikoloji, kompozisyon ve iletişim ağırlıklı dersler vermekte; Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Rektör Yardımcılığı gibi idari görevler üstlenmekte; yayınları, seminerleri ve mutfağında yer aldığı Yeni Müzik festivalleriyle, yepyeni, bilinçli ve aktif bir müzikçi kitlesi kurmaya gayret etmektedir.

Profesyonel kariyerine caz piyanisti olarak başlayan Maral, üyesi olduğu çeşitli topluluk ve orkestralarda bas trombon, kontrbas tuba ve barok blokflütlerle icracılığını sürdürmektedir. İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra çeşitli üniversitelerde teknik ve iletişim odaklı dersler vermeye başlayan Maral, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Duysal Tasarım Programı’nda, kompozisyon ve müzikoloji alanlarında gördüğü yüksek lisans ve doktora öğrenimini, Prof. Dr. Ahmet Yürür danışmanlığında hazırladığı “21. Yüzyılın Siyasal-Ekonomik Tablosu İçinde Müzik ve Toplum –Yeni Dünya Düzeni’nin Olumsuzluklarıyla Sarsılan Toplumda Müzik” başlıklı teziyle tamamlamış, müzikoloji alanında doktora derecesini almıştır.

Kompozisyonun tamamlanması için dinleyicisinin ve icracısının inisiyatiflerini, özellikle de tasarımın performanstan kopuk olmaması gereğini savunan Maral, bu yolda kurduğu öncü Yeni Müzik topluluğu Karınca Kabilesi’nin yanı sıra, başta Alper Maral Multiphonics Ensemble, Bornova Trio, Control Voltage Project, A – 415, İstanbul Barok Topluluğu, ModeArt Trombone Ensemble gibi oluşumlarda icracı olarak da görev yamaktadır. Yayına hazırladığı, ortak yazar olarak katıldığı birçok basılı yayın ve CD, LP, DVD formatlarda yayınlanmış (Pan Yayıncılık, A.K. Müzik, Müzik Hayvanı, WERGO, vd.) birçok yapıtı bulunan Maral, Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Müzik Kooperatifi Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, İstanbul Barok Derneği Kurucu Üyesi, MSG Musiki Eser Sahipleri Grubu Kurucu Üyesi ve Kültür Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri olmuştur.

TRT İstanbul Radyosu’nda yayınlanan SES ÖRGÜSÜ ve SES İZİ adlı programların yapımcılığını üstlenen Maral, Almanya’da çeşitli radyo istasyonlarıyla ortak projelere imza atmış; hr2 (Hessischer Rundfunk /Hessen Eyaleti Alman Devlet Radyosu, Frankfurt) tarafından, 2011 yılından itibaren her yıl verilen bir eser siparişiyle onurlandırılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü bünyesinde gerçekleştirdiği Elektronik Müzik Festivalleri ve Yeni Müzik Festivalleri büyük ilgi görmüş, birçok genç bestecinin önünü açmış, yepyeni yapıtların üretimine olanak sağlamıştır.

Bilgi için:            arter.org.tr

Adres:               Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul

Tel:                   0212 708 58 00

 

bkz. İletişim