Arter’de Prof. Edhem Eldem ile Çevrimiçi Yorumlama Etkinliği: “Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji”

Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinlikleri, tarihçi ve akademisyen Prof. Edhem Eldem’in 17 Aralık Perşembe günü saat 19:00’da gerçekleştireceği “Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji” başlıklı konuşmayla devam ediyor. Cevdet Erek’in Arter’deki Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi bağlamında gerçekleşecek konuşmada Eldem; Bergama Sunağı’nın keşfi, kazısı, yerinden sökülerek Berlin’e götürülmesi ve burada sergilenmesini kapsayan yaklaşık otuz yıllık süreyi, Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeolojinin geçirdiği çarpıcı değişim ve gelişmeler ışığında ele alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

2020 sonbaharını Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim ve Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür başlıklı beş yeni sergiyle karşılayan Arter’de Cevdet Erek: Bergama Stereotip ve Altan Gürman sergileri de devam ediyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter, Öğrenme Programı kapsamında sunduğu çevrimiçi etkinliklerle de güncel sergilerinden yola çıkan konuşma, sohbet, okuma ve tartışmalara yer veriyor, süreç odaklı atölyelerle çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açıyor.

Cevdet Erek’in Arter’de devam eden Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi, hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nın mimarisini ve serüvenini yeniden yorumluyor. Tarihçi ve akademisyen Prof. Edhem Eldem’in sergi bağlamında yapacağı “Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji” başlıklı çevrimiçi yorumlama etkinliği, 17 Aralık 2020 Perşembe günü 19:00’da gerçekleşecek. Prof. Edhem Eldem çevrimiçi konuşmasında Bergama Sunağı’nın keşfi, kazısı, yerinden sökülerek Berlin’e götürülmesi ve burada sergilenmesini kapsayan yaklaşık otuz yıllık süreyi, Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeolojinin geçirdiği çarpıcı değişim ve gelişmeler ışığında ele alacak. Eldem’in serginin sunakla kurduğu ilişkiden yola çıkarak bu önemli tarihsel sürece odaklanacağı konuşma; Alexander Conze, Carl Humann, Philipp Anton Dethier ve Osman Hamdi Bey’in, Müze-i Hümayun ve Berlin müzelerinin, Sultan II. Abdülhamid ve Kaiser II. Wilhelm’in merkezinde yer aldığı bu hikâyeyi, sözü edilen kişi ve kurumların Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de arkeolojinin şekillenmesinde belirleyici olan rolleri üzerinden aktaracak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

EDHEM ELDEM HAKKINDA

Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi ve Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi kürsüsü sahibidir. 19. yüzyıl Osmanlı toplumsal, kültürel ve zihniyet tarihi üzerine olan çalışmaları kapsamında Osmanlı topraklarında arkeoloji, Müze-i Hümayun ve Osman Hamdi Bey konularında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Bilgi için:  arter.org.tr

Adres:       Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul

Tel:            0212 708 58 00

bkz. İletişim