Doğu Yücel: “Fahrenheit 451, İnsan Duygularını Ön Plana Almasının Yanı Sıra Birçok Teknolojik Aracı Öngörmüş Bir Eser.”