İnci Eviner, Arter’de “Öğrenme Sanatı”nı Anlatacak