“Kp Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu” Başlıklı Çevrimiçi Yorumlama Etkinliği 25 Mart’ta Arter’de

Veri analizi ve görselleştirme alanında önemli projelere imza atan Deniz Cem Önduygu, 25 Mart Perşembe günü 19:00’da Arter’de “KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu” başlıklı bir çevrimiçi yorumlama etkinliği gerçekleştirecek. Arter’in KP Brehmer: Büyük Resim sergisi bağlamında düzenlenecek çevrimiçi konuşmada Önduygu, Brehmer’in veriyle kurduğu farklı ilişki biçimlerini, kişisel veri biriktirme ve görselleştirme pratiklerine duyduğu ilgiyi ve ‘sanat dünyası’na veri grafiklerini çeşitli yöntemlerle dahil etme yönündeki öncü çabalarını ele alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’in, Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim ve Altan Gürman başlıklı güncel sergileri devam ediyor. Arter, Öğrenme Programı kapsamında sunduğu çevrimiçi etkinliklerle de güncel sergilerinden yola çıkan konuşma, sohbet, okuma ve tartışmalara yer veriyor, süreç odaklı atölyelerle çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açıyor.

Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinlikleri, 25 Mart 2021 Perşembe günü 19:00’da “KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu” başlıklı konuşmayla devam edecek. Deniz Cem Önduygu, KP Brehmer: Büyük Resim sergisi bağlamında gerçekleşecek çevrimiçi konuşmada, Brehmer’in veriyle –verinin toplanması, seçilmesi, görselleştirilmesi ve yorumlanmasıyla– kurduğu farklı ilişki biçimlerini inceleyecek ve sanatçının kapsamlı üretiminin bir bölümünü bilgi grafikleri tarihi bağlamında konumlandırmaya ve anlamlandırmaya çalışacak. KP Brehmer’in veri grafiklerinin ideolojik işlevine yaptığı vurgunun, kişisel veri biriktirme ve görselleştirme pratiklerine duyduğu ilginin ve ‘sanat dünyası’na veri grafiklerini çeşitli yöntemlerle dahil etme yönündeki öncü çabalarının değerlendirileceği konuşmada, sanatçının günümüzde yeni teknolojilerle ortaya çıkan veya merkezileşen birçok sorunsalla temas hâlindeki pratiği benzer güncel örneklerle birlikte yorumlanacak.

KP Brehmer’in (1938–1997) üretiminden kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiren KP Brehmer: Büyük Resim sergisi, sanatçının esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan bir retrospektif sunuyor. 1960’lardan ölümüne kadar sanat dünyasının kendine has figürlerinden biri olan Alman sanatçı, çok yönlü yapıtlarında kapitalizm gerçeğini ve medyanın gücünü yorumlar; içinde yaşadığı zamanın toplumsal ve siyasi gerçekliklerini eleştirel, analitik, aynı zamanda deneysel ve nüktedan bir bakışla ele alır. Çeşitli baskı tekniklerini ustalıkla kullanan Brehmer, gravür, çizim ve resim gibi farklı yöntem ve araçlar yoluyla yeniden ürettiği buluntu imgeler, sloganlar ve verilerle çalışır. Sanatçının üretimindeki form, motif ve tekniklerin çeşitliliğine yer veren KP Brehmer: Büyük Resim, aynı zamanda yapıtlarının sanat tarihindeki referanslarını ve soyut sanat, Pop Art, Fluxus ve Kapitalist Gerçekçilik gibi akımlarla yakınlıklarını açığa çıkarıyor.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.

DENİZ CEM ÖNDUYGU HAKKINDA

Deniz Cem Önduygu, 2010’da Sabancı Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanında yüksek lisans derecesini alırken, tasarımcı zihnini modelleme niyetiyle bir evrimsel grafik tasarım programı olan Graphagos’u yarattı. 2014’ten beri Batı felsefesi tarihi üzerine bir araştırma ve görselleştirme projesi yürütüyor. Aynı yıldan beri veri temelli bir günlük tutuyor ve yayınlıyor. Bilimsel, felsefi, popüler, kişisel veya pratik bilginin görsel olarak düzenlenmesi ve aktarılması üzerine birçok çalışması mevcut. Kişisel pratiğine ek olarak, 2009’dan beri kurucu ortağı olduğu Fevkalade dahilinde görsel iletişim tasarımı çalışmalarını sürdürüyor, yine kurucuları arasında yer aldığı Çilek Ağacı adlı kolektif dahilinde ise bilim insanlarıyla birlikte veri analizi ve görselleştirme projeleri yürütüyor.

Bilgi için:            arter.org.tr

Adres:               Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul

Tel:                   0212 708 58 00

bkz. İletişim