KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Kurumsal İtibar Yönetimi’nin amacı, kurumun iş ve sosyal paydaşları (ilişki içinde olduğu müşteri, çalışan, yatırımcı, satış ve hizmet teşkilatı, işbirlikleri, iş ortakları, medya, Sivil Toplum Kuruluşları) nezdindeki itibarını, belirlenmiş bir iletişim stratejisi doğrultusunda planlamak, yönetmek, ölçmek ve bu sayede hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktır.

bkz. İletişim