Okuyay Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu Yayımlandı!

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği OKUYAY Platformu, 24 aylık çalışmalarının sonucunda hazırladığı OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nu dijital ve basılı formatlarda yayımladı. Üç bölümden oluşan OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için kurumsal ya da bireysel olarak çalışan, çalışmalar yapmak ya da bilgi sahibi olmak isteyen herkes için geniş kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu, OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nda T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında aldığı hibeyle 24 aylık proje süresince gerçekleştirdiği faaliyetler aktarıyor. Üç bölümden oluşan kılavuzda okuma kültürü, okuma kültürünün unsurları, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için yapılması gerekenler ve STK’lerin proje hazırlarken dikkat etmeleri gereken noktalar da detaylı olarak anlatılıyor. OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için projeler üretmek isteyen kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum için önemi bir kaynak olma özelliğine sahip. Sorunlar, öneriler, çözümler başlıkları altında bu alanda yapılabilecek çok sayıda proje örneğinin verildiği kılavuzda, bu yolla yeni projelerin ortaya çıkması için fikir üretilmesi destekleniyor.

Kılavuzun ilk bölümünde OKUYAY Platformu’nun faaliyetleri, 24 ayda milyonlarca kişiye ulaşan projenin hedefleri, hedeflerine ulaşmak için kurduğu çatı, ağ ve ortaklıklar; iyi örnekler yaratmak için açtığı yollar ve uygulama örnekleri; yurtdışından alınmış benzer uygulamalar; OKUYAY Danışma Kurulları’nın çalışmaları sonucu tespit edilen sorunlar ve iletişim faaliyetleri anlatılıyor. Belirlenen hedeflere ulaşmak için iyi bir ekip, iyi bir faaliyet ve çalışma planıyla bir projede nasıl yol alınabileceğini gösteren bölümde, projenin ana konusu olan okuma kültürünü yaygınlaştırma özelinde belli bir aşamaya gelmek için neler yapılabileceğini de adım adım ve tüm unsurlarıyla açıklanıyor.

OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nun ikinci bölümünde platformun çalışmaları ve danışma kurullarında belirlenen sorunlar, yapılan tespitler, çözüm önerileri, platformun yaptıkları ve gelecekte yapılabilecekler detaylı ve yapıcı bir şekilde, dünyadan örnekler ve makaleler eşliğinde sunuluyor. Proje ortaklarının katkılarıyla hazırlanan makaleler ve keyifle okunacak yazılarla zenginleştirilen bölümde, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için yapılabileceklere dair somut öneriler de yer alıyor. İkinci bölüm, okuma kültürü kavramının kitleler tarafından anlaşılması ve yaygınlaştırılması için yapılabileceklere dair önemli bir kaynak ve kılavuz görevi görüyor.

Proje geliştirmek isteyen STK ve sivil inisiyatifler için kapsamlı bir kılavuz olarak hazırlanan üçüncü bölüm ise farklı bir tasarımla ilk iki bölümden ayrıştırılıyor. OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nun bu son bölümünde küçük ya da büyük bir proje için atılması gereken adımlar, yapılması gerekenler, yöntemler, kaynaklar bu alanda hazırlanmış temel metinlerden derlenerek bir araya getiriliyor.

Tüm kurumları ve toplumun her kesimini, okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusunda işbirliğine bir kez daha davet eden OKUYAY Platformu, kalıcı uygulamalara imza atılması için platformun başlattığı harekete destek çağrısını yineliyor.

Bilgi için: okuyayplatformu.com facebook.com/okuyayplatformu instagram.com/okuyayplatformu twitter.com/okuyayplatformu

OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında alınan hibeyle kuruldu. OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştiren OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilen 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar gerçekleştirdi. Proje sonunda hazırlanan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz” ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı oldu.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlediği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçladı. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulan “Okuma Kültürü” konulu kitaplığı araştırmacıların kullanımına açtı. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

bkz. İletişim